O HELSKE Energy Save®
Language
Helske

HELSKE ENERGY SAVE – VEDA V HARMÓNII S PRÍRODOU

Ľudia, dizajn a technológie, príroda. Tri hodnotové piliere spoločnosti HELSKE®. V divízii HELSKE ENERGY SAVE® sme sa zamerali na vývoj unikátnych technológií pre novú generáciu špičkových stavebných materiálov, ktoré šetria energiu a prinášajú úplne novú kvalitu bývania. Výskum je našou hybnou silou. Produkty HELSKE ENERGY SAVE® sú  založené na najnovších vedeckých poznatkoch a majú unikátne vlastnosti. Šetria financie už pri samotnej výstavbe, znižujú náklady na rekonštrukciu, vytvárajú zdravú vnútornú klímu a znamenajú významnú úsporu energií. Ochrana prírody a absolútna ekologická nezávadnosť našich produktov sú pre nás záväzkom.

NAŠA FILOZOFIA

Zodpovednosť voči budúcim generáciám by sme mali mať všetci. V dobe, kedy sme konfrontovaní so znečisťovaním životného prostredia a klimatickými extrémami by sa mal každý výrobca správať zodpovedne. Výskum a vývoj našich produktov staviame na troch hlavných aspektoch: príroda-technológie-človek. Hnacím motorom pre naše fungovanie je práve naša zodpovednosť, pretože chceme vyrábať pre budúce generácie a byť priekopníkmi v zodpovednom a harmonickom prístupe k prostrediu a kvalite života komunít.

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Všetci chceme kvalitnejší život. Preto vyrábame zodpovedne, starostlivo využívame naše zdroje a šetríme energie. Pri výrobe nevytvárame žiaden nebezpečný odpad. Sme zodpovední voči budúcim generáciám a veľký dôraz dávame aj na vzdelávacie aktivity.

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Všetci chceme kvalitnejší život. Preto vyrábame zodpovedne, starostlivo využívame naše zdroje a šetríme energie. Pri výrobe nevytvárame žiaden nebezpečný odpad. Sme zodpovední voči budúcim generáciám a veľký dôraz dávame aj na vzdelávacie aktivity.

Zdravie a inovácie

Veda v službách prírody dokázala to, že naše unikátne stavebné systémy zabezpečujú zdravú vnútornú mikroklímu v miestnostiach, ktorá eliminuje množenie mikroorganizmov a výskyt plesní. Prostredníctvom niekoľkých produktov sme dokázali vyriešiť hneď niekoľko problémov, s ktorými sa odborníci stretávajú pri stavbách a rekonštrukciách. Najväčší dôraz kladieme na výskum a vývoj. Preto sa dnes môžeme pochváliť unikátnymi vlastnosťami produktov, aké na trhu nemajú obdobu.

kontaktujte nás

VÁŠ KONTAKT PRE OTÁZKY O HELSKE ENERGY SAVE®:


+421 948 495 756
ccs@helskeenergysave.com